Vejeplader

Vejeplade i mobil udførelse. Vejepladerne bruges sætvis
á 2 stk. og op til 3 sæt kan tilsluttes veje-indikatoren.Via.
opsummerede ind/udvejninger giver de indikation for
total-/nettovægten.Med lyd el. lysgivermodul (tilbehør)
som kvittering for registrering, er det muligt for én mand
at gennemføre en vejning, Dette gør løsningen ydermere
fleksibel. Bemærk at en sådan vejemetode ikke er godkendt
i købs- / salgs- øjemed.

Vægtens lave højde og ringe egenvægt gør den ideel til
mobile vejeopgaver, hvor det er urentabelt eller umuligt
at få vejet via en brovægt. Vægten egner sig fortrinligt til
kontrol af overlæs på lastvogne eller til bestemmelse af
den korrekte mængde kalk og gødning, der skal tilføres
markerne. Ligeledes kan tilsluttes en Xpress printer til
dokumentation for vejningen (tilbehør).

Hent datablad